/[kvoss_old]/kvsvv/trunk/src/xmlstreamreader.cpp
ViewVC logotype

Diff of /kvsvv/trunk/src/xmlstreamreader.cpp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 3718 by terjeer, Wed Jan 4 12:20:19 2012 UTC revision 3719 by glennb, Mon Jul 23 10:26:26 2012 UTC
# Line 7  Line 7 
7  Hvis strukturen er ok, hentes observasjonene fra xmlfilene ved å kjøre Xqueries (en spørring for hver parameter)  Hvis strukturen er ok, hentes observasjonene fra xmlfilene ved å kjøre Xqueries (en spørring for hver parameter)
8  Xqueriene leses fra metadatabasen kvmeta-svv. Statens Vegvesens stasjonsnummere oversettes også til kvalobsstasjonsnummeret ved å spørre kvmeta-svv*/  Xqueriene leses fra metadatabasen kvmeta-svv. Statens Vegvesens stasjonsnummere oversettes også til kvalobsstasjonsnummeret ved å spørre kvmeta-svv*/
9    
10  XmlStreamReader::XmlStreamReader(QString convertPath1,QString xmlLogFile1,QString databaseName,QString databaseIp)  XmlStreamReader::XmlStreamReader(QString convertPath1,QString xmlLogFile1,QString databaseName,QString databaseIp,QString port)
11  {  {
12     canReadFile = true;     canReadFile = true;
13     convertPath = convertPath1;     convertPath = convertPath1;
14     xmlLogFile = xmlLogFile1;     xmlLogFile = xmlLogFile1;
15     this -> databaseName = databaseName;     this -> databaseName = databaseName;
16     this -> databaseIp = databaseIp;     this -> databaseIp = databaseIp;
17       this -> port = port;
18     qDebug() << " convertPath i xmlstreamreader :" <<convertPath;     qDebug() << " convertPath i xmlstreamreader :" <<convertPath;
19     maxLines = 0;     maxLines = 0;
20  }  }
# Line 100  void XmlStreamReader::XQueries(QString f Line 101  void XmlStreamReader::XQueries(QString f
101          QString fileN = fileL[fileL.size()-1];          QString fileN = fileL[fileL.size()-1];
102          Stasjon stasjon(fileN,convertPath);          Stasjon stasjon(fileN,convertPath);
103    
104          Eksdb datab(databaseIp,databaseName);          Eksdb datab(databaseIp,databaseName,port);
105          try{          try{
106                  datab.createConnection();                  datab.createConnection();
107    
# Line 261  void XmlStreamReader::collectData(QStrin Line 262  void XmlStreamReader::collectData(QStrin
262                                          nyFeltStasjon(stationId,tidspunkt,temperatur,parameterName,nrInKvalobs,stasjon);                                          nyFeltStasjon(stationId,tidspunkt,temperatur,parameterName,nrInKvalobs,stasjon);
263                                  }                                  }
264                          }                          }
265                            else{
266                                    if(!stationId.isEmpty()){
267                                            Eksdb datab(databaseIp,databaseName,port);
268                                            QString finnes = "select * from notinkvalobs where svvstationid="+stationId+";";
269                                            qDebug() <<"finnessql : " << finnes;
270                                            QString antallSql = "select count(*) from notinkvalobs;";
271                                            qDebug() << " før stationExistst";
272                                            if(!datab.stationExists(finnes)){
273                                                    int antallSt = datab.numberOfRows(antallSql);
274                                                    antallSt ++;
275                                                    QVariant antall(antallSt);
276                                                    QString insertSql = "insert into notinkvalobs values('"+antall.toString()+"','"+stationId+"');";
277                                                    qDebug() << "insertSql : " << insertSql;
278                                                    datab.insert(insertSql);
279                                            }
280                                    }
281                            }
282                  }                  }
283          }          }
284    

Legend:
Removed from v.3718  
changed lines
  Added in v.3719

svn@met.no
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5