/[metamodxml]/README
ViewVC logotype

Contents of /README

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 4 - (show annotations) (download)
Thu Oct 2 11:54:06 2014 UTC (5 years, 9 months ago) by espenm
File size: 177 byte(s)
commit hook test. Ignore

1 METAMOD er en programvare-pakke utviklet ved met.no i regi av METSIS-prosjektet. Det brukes til å sette opp Web-løsninger for søking i metadata, opplasting av datafiler, m.m.

svn@met.no
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5